Maddeyi Kullanmak
İnfak ve İslam’da Maddeyi Kullanma(1) Fuat Çiçekli Kuranda dinin direği olarak bildiğimiz namazdan hemen sonra infaktan bahsedilmesi İnfakın önemini göstermektedir. İslam medeniyetinin inşasında ilk sırayı alan infak düşüncesi İslam toplumlarının gelişmesinde temel amil olmuştur. Kalpleri sonra da kalıpları yakınlaştıran infak gerçeği bir temel ibadet anlayışıyla uygulanmış ve Müslümanların birlik ve kardeşliğini temin etmede çok önemli faktör olmuştur. ‘’Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’’Hadisi sosyal bir projenin adıdır. Sosyal sorumluluk ve paylaşımın temelini atmaktadır. Birazdan aşağıda zikredeceğimiz infakla ilgili ayetler den de anlaşılacağı gibi maddi imkânları ve nimetleri insanların, yine insanlar için sarf etmeleri birer ilahi hüküm olarak karşımızda görmekteyiz. Bu ilahi emri yerine getirmeyen Müslümanların akıbetlerinin nasıl felaket olduğunu ve olacağını Kuran bize haber vermektedir. -Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. (Bakara Suresi, 3) Gaybe inanmış bir mümin için namaz ilk sırayı almış hemen ardından infak etmek gelmiştir. Zaten Kur’an’daki ayet sayılarına bakarsanız neredeyse namaz ile infak birbirlerine çok yakındır. İslam toplumunun ayakta kalması, gelişmesi, yükselmesi ve her türlü varlığını koruyabilmesi için bu ekonomik ve sosyal müesseseye ihtiyaç vardı. Fatiha suresini Kur’an’ın önsözü olarak kabul edersek, Kur’an’ın ilk sayfasında namazdan sonra infakın zikredilmesi infakın önemini ortaya koymuştur. Bu konudaki eksiklik, ihmalkarlık bakın nereye gidiyor: -Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever. (Bakara Suresi, 195) Kurtuluşa erenler: -Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir. (Ali İmran Suresi, 17) Allah için harcamada bir ölçü: Malı verirken yoksula, düşküne, o malı Allaha veriyormuş gibi davranılmalı. Aslında ‘gibi’ kelimesi bile fazla. Örneğin koyun sürünüz var. Yoksullara vereceğiniz içlerinden en iyisini, derler ya ‘’boynuzlu,’’ kınalı bir koç. Kel, topal olanları infak diye harcayamazsınız. Allaha verilir mi bu şekliyle. Bak korktunuz değil mi? -Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. (Ali İmran Suresi, 92) -Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever. (Ali İmran Suresi, 134) -Onların hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yükümlülük) değildir. Ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak her ne infak ederseniz, kendiniz içindir. Zaten siz, ancak Allah'ın hoşnutluğunu istemekten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Hayırdan her ne infak ederseniz -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksiksizce ödenecektir. (Bakara Suresi, 272) Kendilerini Allah yoluna adayan fakirleri arayıp bulmak ve ihtiyaçlarını karşılamak müminlerin sorumluluğundadır. -(Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. (Bakara Suresi, 273) -Onlar ki, mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi, 274) İnfak İslam toplumunun ve devletinin can damarı, vazgeçilmez unsuru ve olmazsa olmazıdır. -Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla, Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup-caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak ödenir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. (Enfal Suresi, 60) Allah bu ayetle müminleri uyarıyor. Süper güçlerin elindeki silahlarla silahlanınız. Devrin azgınlarına karşı harp sanayisini kuramamış bir Türkiye’den Müslüman yönetici sorumlu değil de nedir?

Fuat Çiçekli
Beğen
 
Reklam
 
AĞLARBABA
 
İRŞADİBABA
 
Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=