Elestü Bezminde Bela Deminde

Elestü Bezminde Bela Deminde
Ervah huzurunda Sevdalanmışam
Çifte Secde Kılıp Rui Zeminde
Hakkın Cemalında Aynalanmışam

Çeşmü Çar Babını Her Can Bilemez
Vehbi İlimlerden Haber Veremez
Bu Dünya Camından İçen Göremez
Şems ile Kamerde Mahyalanmışam

Bir Şimşek Çaktırdı Ruhi Gözümde
On iki Dil Göze Kaynar Özümde
Vallahi Hilaf Yok Hiçbir Sözümde
Al Yeşil Mihrapta İmzalanmışam

Çifte Cam Şarabın İçip Kanarken
Nasıl Zikreylemem Gönül Yanarken
Melekler Raks Edip Pervan Dönerken
Nur Züccac Misbahda Cilalanmışam

Cilimiz İrşadi Budağım Ağlar
Ahıma Dayanmaz Zemini Dağlar
Bu Sevda Ateşi Ruhumu Dağlar
Aşkın Pazarında Damgalanmışam

Çifte Gamzelidir Yarin Yanağı
Besmele Yazılı İki Dudağı
Yüz on dört Örüğü Belden Aşağı
Zülfün Tellerinde Tokalanmışam

Kalender Küşadi Açma Özünü
Nefsi Emmareye Geçir Sözünü
Durma Kıblegaha Çevir Yüzünü
Küşadi Namında İmlalanmışam

Beğen
 
Reklam
 
AĞLARBABA
 
İRŞADİBABA
 
Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=